Görüyorum, Duyuyorum, Konuşuyorum ve Yazıyorum !

Görüyorum!  Baskı ve korku kültüründe yaşayan insanların özgür olamayacağını görüyorum. İnternet Yasası’nın basit bir tedbir olmadığını; bilgi edinme hakkımı , ifade özgürlüğümü  ve mahremiyet haklarımı ihlal ettiğini görüyorum. Duyuyorum! Fikrini özgürce savunan, sorgulayabilen, üreten insanların vicdanının sesini duyuyorum. Sansür uygulanan ülkelerin, insanlarından korkarak  bilgi erişimini nasıl yok ettiğini duyuyorum. Konuşuyorum ! Özgür bir gelecek için;…

İNTERNET ÖZGÜRDÜR MANİFESTOSU #karşıyız

İNTERNET ÖZGÜRDÜR MANİFESTOSU İnternet, birbirimize akıllarımızla dokunduğumuz ortak alanımız. 21. yüzyılın işbirlikçi, yenilikçi, hızla gelişen dünyasında Türkiye’nin insan temel hak ve özgürlüklerinin kullanımında adım adım geriye gitmekte olduğunu görmek biz İnsan Kaynakları Bloggerlarını şiddetle endişelendirmektedir. Gerek Anayasamız, gerekse uluslararası normlara aykırı içeriğe sahip olan İnternet Yasası’na karşı tek nefes olup “Hayır” diyoruz. Ortak alanımıza devlet…