Şirketler Neden ERP Kullanmalı ?

Kurumların başarısı, verilerin işlenmesi ile elde edilen bilginin doğru değerlendirilmesi ile alınan kararların sonucudur.  Kurum içindeki veri akışı çok farklı kanallardan ve farklı şekillerde gerçekleşir. Böyle bir durumda ise sağlıklı bilgiye ulaşabilmek için gereken araç  ‘Kurumsal Kaynak Planlaması’, daha sık kullanılan şekli ile ERP (Enterprise Resource Planning) dir. Bir kurumun tüm birimlerinin (Operasyon, Muhasebe, Finans,…