Görüyorum, Duyuyorum, Konuşuyorum ve Yazıyorum !

Görüyorum!  Baskı ve korku kültüründe yaşayan insanların özgür olamayacağını görüyorum. İnternet Yasası’nın basit bir tedbir olmadığını; bilgi edinme hakkımı , ifade özgürlüğümü  ve mahremiyet haklarımı ihlal ettiğini görüyorum. Duyuyorum! Fikrini özgürce savunan, sorgulayabilen, üreten insanların vicdanının sesini duyuyorum. Sansür uygulanan ülkelerin, insanlarından korkarak  bilgi erişimini nasıl yok ettiğini duyuyorum. Konuşuyorum ! Özgür bir gelecek için;…