Şirketlerin Kanayan Yarası: Toplantılar

Leslie A.Perlow, Constance Noonan Hadley ve Eunice Fun şirketlerin toplantı yönetimi hakkındaki incelemelerinde aşağıdaki “şaşıramadığım” sonuçlara ulaşmışlar: “Farklı endüstrilerden 182 üst düzey yöneticiyi inceledik: %65’i toplantıların kendi işlerini yapmalarına engel olduğunu söyledi. %71’i toplantıların verimsiz ve etkisiz olduğunu söyledi. %64’ü toplantıların derinlemesine çalışmalarına mal olduğunu söyledi. %62’si toplantıların ekibi bir araya getirme fırsatı sağlamadığını söyledi.”…